BIDV Thanh Xuân

BIDVRUNCho cuộc sống Xanh

BIDV ThanhXuân


 • 2,020

  Vận động viên

 • 18,885.69

  Quãng đường (Km)

 • 124,177,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 4,942

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 32,836,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 91,341,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM