BIDV Sở Giao dịch 1

BIDVRUNCho cuộc sống Xanh

BIDV Sở Giao dịch 1


 • 201

  Vận động viên

 • 8,552.42

  Quãng đường (Km)

 • 32,440,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,789

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 14,879,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 17,561,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM