BIDV Kiểm tra GS&TT

BIDVRUNCho cuộc sống Xanh

BIDV KiểmtraGS&TT


 • 167

  Vận động viên

 • 15,316.45

  Quãng đường (Km)

 • 68,676,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 3,107

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 32,665,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 36,011,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM