BIDV Bà Rịa

BIDVRUNCho cuộc sống Xanh

BIDV BàRịa


 • 491

  Vận động viên

 • 39,333.53

  Quãng đường (Km)

 • 178,816,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 7,652

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 80,562,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 98,254,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM