BIDV Bình Chánh

BIDVRUN-Cho cuộc sống Xanh

BIDV BìnhChánh


 • 98

  Vận động viên

 • 5,790.46

  Quãng đường (Km)

 • 30,947,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,328

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 12,019,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 18,928,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM