BIDV Bắc Sài Gòn

BIDVRUN-Cho cuộc sống Xanh

BIDV BắcSàiGòn


 • 29

  Vận động viên

 • 667.93

  Quãng đường (Km)

 • 1,778,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 141

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 792,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 986,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM