BIDV Buôn Hồ

BIDVRUNCho cuộc sống Xanh

BIDV Buôn Hồ


 • 731

  Vận động viên

 • 28,365.07

  Quãng đường (Km)

 • 129,673,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 5,466

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 65,763,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 63,910,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM