• 85

  Vận động viên

 • 8,805.53

  Quãng đường (Km)

 • 38,010,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,780

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 19,861,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 18,149,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers