• 195

  Vận động viên

 • 17,789.84

  Quãng đường (Km)

 • 88,262,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 2,913

  Hoạt động

 • 1

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 43,105,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 44,807,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 350,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers