• 161

  Vận động viên

 • 12,756.72

  Quãng đường (Km)

 • 47,941,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 3,349

  Hoạt động

 • 1

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 25,306,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 22,335,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 300,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers