BIDV TT&TH

Tết ấm cho người nghèo

Ban Truyền thông và Thương hiệu


 • 652

  Vận động viên

 • 15,689.78

  Quãng đường (Km)

 • 51,090,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 2,903

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 25,754,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 24,436,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 900,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers