• 653

  Vận động viên

 • 15,674.80

  Quãng đường (Km)

 • 51,074,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 2,897

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 25,739,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 24,435,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 900,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers