• 828

  Vận động viên

 • 61,203.77

  Quãng đường (Km)

 • 244,693,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 13,276

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 131,007,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 113,336,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 350,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers