• 385

  Vận động viên

 • 30,673.33

  Quãng đường (Km)

 • 134,340,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 4,841

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 67,210,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 66,930,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 200,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers