• 128

  Vận động viên

 • 21,814.11

  Quãng đường (Km)

 • 111,343,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 4,119

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 57,678,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 53,665,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers