BIDV Kiểm tra GS&TT

Tết ấm cho người nghèo

BIDV KiểmtraGS&TT


 • 214

  Vận động viên

 • 25,387.64

  Quãng đường (Km)

 • 115,022,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 5,098

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 61,489,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 53,433,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM