• 39

  Vận động viên

 • 5,060.56

  Quãng đường (Km)

 • 25,614,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 938

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 13,285,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 12,329,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers