• 162

  Vận động viên

 • 15,602.32

  Quãng đường (Km)

 • 71,118,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 3,664

  Hoạt động

 • 4

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 37,670,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 33,448,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers