• 78

  Vận động viên

 • 4,874.06

  Quãng đường (Km)

 • 18,540,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,410

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 9,319,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 9,221,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers