• 599

  Vận động viên

 • 34,682.28

  Quãng đường (Km)

 • 115,301,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 7,930

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 62,698,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 52,503,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers