• 546

  Vận động viên

 • 42,233.50

  Quãng đường (Km)

 • 166,525,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 7,813

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 88,899,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 75,076,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 2,550,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers