• 78

  Vận động viên

 • 8,153.37

  Quãng đường (Km)

 • 35,127,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,381

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 19,690,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 15,237,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 200,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers