• 44

  Vận động viên

 • 2,342.86

  Quãng đường (Km)

 • 8,854,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 493

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 4,493,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 4,361,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers