• 126

  Vận động viên

 • 13,915.44

  Quãng đường (Km)

 • 63,132,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 2,720

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 32,522,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 30,610,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers