• 79

  Vận động viên

 • 17,910.04

  Quãng đường (Km)

 • 95,114,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 3,895

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 48,279,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 46,735,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers