• 555

  Vận động viên

 • 56,715.35

  Quãng đường (Km)

 • 268,549,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 11,181

  Hoạt động

 • 2

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 137,367,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 130,182,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 1,000,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers