BIDV Bà Rịa

Tết ấm cho người nghèo

BIDV BàRịa


 • 555

  Vận động viên

 • 56,718.92

  Quãng đường (Km)

 • 268,554,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 11,182

  Hoạt động

 • 2

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 137,375,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 130,179,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 1,000,000

  Đóng góp theo CTKM