• 116

  Vận động viên

 • 12,864.22

  Quãng đường (Km)

 • 53,001,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 2,582

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 31,009,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 21,892,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers