• 241

  Vận động viên

 • 27,521.70

  Quãng đường (Km)

 • 114,292,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 4,426

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 61,540,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 52,702,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 50,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers