BIDV Bắc Sài Gòn

Tết ấm cho người nghèo

BIDV BắcSàiGòn


 • 87

  Vận động viên

 • 2,636.95

  Quãng đường (Km)

 • 10,115,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 487

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 4,995,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 5,020,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM