BIDV Ba Tháng Hai

Tết ấm cho người nghèo

BIDV BaThángHai


 • 128

  Vận động viên

 • 4,939.58

  Quãng đường (Km)

 • 22,456,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,293

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 10,857,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 11,599,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers