BIDV Bà Chiểu

Tết ấm cho người nghèo

BIDV BàChiểu


 • 62

  Vận động viên

 • 4,154.30

  Quãng đường (Km)

 • 14,665,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,284

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 8,524,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 6,141,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers