BIDV Phố Núi

Tết ấm cho người nghèo

BIDV PhốNúi


 • 128

  Vận động viên

 • 7,904.46

  Quãng đường (Km)

 • 33,285,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,727

  Hoạt động

 • 1

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 15,970,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 17,215,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 100,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers