BIDV Lâm Đồng

Tết ấm cho người nghèo

BIDV LâmĐồng


 • 80

  Vận động viên

 • 4,587.97

  Quãng đường (Km)

 • 17,862,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 839

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 9,853,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 8,009,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers