• 285

  Vận động viên

 • 31,951.30

  Quãng đường (Km)

 • 142,768,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 6,255

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 75,644,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 67,124,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers