• 339

  Vận động viên

 • 32,046.92

  Quãng đường (Km)

 • 134,681,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 8,623

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 81,263,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 52,918,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 500,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers