• 92

  Vận động viên

 • 4,017.69

  Quãng đường (Km)

 • 18,029,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 1,050

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 7,884,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 10,145,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers