• 7

  Vận động viên

 • 315.97

  Quãng đường (Km)

 • 861,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 52

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 596,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 265,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers