Trung tâm CNTT

BIDV


 • 372

  Vận động viên

 • 33,144.08

  Quãng đường (Km)

 • 139,695,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 7,922

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 139,695,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 64,401,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 400,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers