Khối KDV + Ban QLĐT, VP HĐQT, Viện ĐTNC

BIDV


 • 335

  Vận động viên

 • 29,588.28

  Quãng đường (Km)

 • 125,386,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 6,798

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 125,386,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 61,805,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 250,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers