Khối Hỗ trợ 2

BIDV


 • 1,116

  Vận động viên

 • 57,856.03

  Quãng đường (Km)

 • 235,654,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 11,489

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 235,654,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 110,047,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 1,200,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers