Khối Hỗ trợ 1

BIDV


 • 241

  Vận động viên

 • 33,288.90

  Quãng đường (Km)

 • 159,541,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 6,841

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 159,541,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 77,499,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers