Khối tác nghiệp

BIDV


 • 487

  Vận động viên

 • 43,534.61

  Quãng đường (Km)

 • 185,192,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 10,108

  Hoạt động

 • 4

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 185,192,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 88,325,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 350,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers