Khối Bán Lẻ + NHS

BIDV


 • 2,272

  Vận động viên

 • 163,859.20

  Quãng đường (Km)

 • 628,687,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 32,114

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 628,687,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 288,991,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 3,650,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers