Khối Bán buôn

BIDV


 • 325

  Vận động viên

 • 33,987.95

  Quãng đường (Km)

 • 140,560,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 7,217

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 140,560,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 62,588,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 250,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers