Khối QLRR

BIDV


 • 349

  Vận động viên

 • 36,756.33

  Quãng đường (Km)

 • 143,534,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 8,961

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 143,534,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 64,515,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 0

  Đóng góp theo CTKM

Flowers