BIC

BIDV


 • 419

  Vận động viên

 • 26,601.19

  Quãng đường (Km)

 • 115,034,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 4,868

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 115,034,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 55,782,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 450,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers