Khối TCKT + B.KTNB + B.CN

BIDV


 • 338

  Vận động viên

 • 44,237.51

  Quãng đường (Km)

 • 198,273,000

  Tổng đóng góp (VND)


 • 10,202

  Hoạt động

 • 0

  Thẻ vàng

 • 0

  Thẻ đỏ


 • 198,273,000

  Đóng góp theo quãng đường

 • 92,747,000

  Đóng góp theo sự kiện

 • 50,000

  Đóng góp theo CTKM

Flowers